Για την πλοήγηση


Παθολογικό ιατρείο

Η παθολογία είναι η βασική κλινική ειδικότητα με αντικείμενο την πρόληψηδιάγνωση και θεραπεία των νοσημάτων των ενήλικων ασθενών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του παθολογικού ιατρείου μας ο ασθενής αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένακαι συστηματικά, με λήψη πλήρους  ιατρικού ιστορικού, φυσική εξέταση και συνολική αξιολόγηση των συμπτωμάτων του, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σωστής διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας.

Έμφαση δίνεται στην πρόληψη των διαφόρων ασθενειών, στη διατροφική καθοδήγηση και  γενικότερα στη βελτίωση και διατήρηση της καλής υγείαςευεξίας και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής

To ιατρείο μας διαθέτει διαγνωστικά εργαλεία όπως:

Αντιμετωπιζόμενες παθήσεις:

Όλο το εύρος των παθολογικών νοσημάτων: λοιμώξεις, προβλήματα από πεπτικό, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, διαβήτης, προδιαβήτης κ.λπ.